Deugdelijk advies

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het huurrecht en hebben veel ervaring met kwesties die met dit rechtsgebied samenhangen. Behalve de algemene regeling die van toepassing is op alle vormen van huur neemt de huur van woon- en bedrijfsruimte een belangrijke plaats in.

Onze diensten

U kunt onder andere bij ons terecht voor:

  • geschillen betreffende onder meer: de kwalificatie van het toepasselijke huurregime (woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte), de beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming, onderhuur, gebreken, huurprijs, dringende werkzaamheden en renovatie, medehuurderschap, voortzetting van de huurovereenkomst en incasso;
  • beoordelen van contracten en indien nodig het afdwingen van contractuele verplichtingen

Op zoek naar juridisch advies bij onderstaande rechtsgebieden?

Vastgoedrecht

Koop en verkoop van uw woning en andere onroerende zaken.

Contractenrecht

Ontbinding en vernietiging van overeenkomsten. Afdwingen van contractuele verplichtingen.

Incasso- en beslagrecht

Incasseren achterstallige betalingen, verzoeken tot het leggen van conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Huurrecht

Huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte.